Regulamin

Regulamin Ośrodek Wypoczynkowy Promenada

Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi na terenie naszego Ośrodka. Pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00, a kończy o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.

2. Obowiązkiem Gościa jest regulowanie należności za usługi noclegowe i opłatę klimatyczną w dniu zameldowania w obiekcie.

3. W przypadku skrócenia pobytu, obiekt nie zwraca opłaty za doby niewykorzystane. Gość ośrodka nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę.

4. Niewykorzystanie całości pobytu przez Klienta z powodu późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu, nie skutkuje obniżeniem płatności za wykupioną usługę.

5. Ośrodek zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w obiektach na terenie ośrodka przez natychmiastowe podjęcie czynności zapewniających usunięcie usterek technicznych i porządkowych.

6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia Gości, a w szczególności kosztowności, środków płatniczych, innych przedmiotów mających wartość materialną lub artystyczną. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoi i domków.

7. Cisza nocna na terenie Ośrodka obowiązuje w godzinach od 22.00 do 6.00 rano.

Osoby nie zameldowane w Ośrodku nie mogą przebywać w pokojach i domkach po godz. 22.00.

8. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do odszkodowania.

9. Goście ponoszą odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów z wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z ich winy lub odwiedzających ich osób.

10. W pokojach i domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.

11. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.

12. Parking na terenie Ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdów lub mienia tam pozostawionego.

13. Sprzątanie w pokojach podczas pobytu (w tym wymiana pościeli) odbywa się wyłącznie na wyraźne życzenie Gościa, które należy zgłosić w recepcji.

14. Opłaty za zakwaterowanie na terenie Ośrodka określa cennik.

15. Rezerwację telefoniczną lub mailową należy potwierdzić wpłatą zaliczki w wysokości około 30 % wartości od ogólnej kwoty za pobyt lub ustalonej kwoty z Klientem. Uzgodnioną zaliczkę należy wpłacić w wyznaczonym terminie na wskazane przy rezerwacji konto bankowe.

16. Warunki anulacji rezerwacji:

– w przypadku anulacji rezerwacji dokonanej na 14 i więcej dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu w Ośrodku zwracamy całość (100%) wpłaconej zaliczki,

– w przypadku anulacji rezerwacji dokonanej pomiędzy 14 a 7 dniem przed planowanym rozpoczęciem pobytu w Ośrodku zwracamy 50% wpłaconej zaliczki,

– w przypadku anulacji rezerwacji dokonanej do 7 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu w Ośrodku nie zwracamy wpłaconej zaliczki (w całości przepada ona na rzecz Ośrodka Wypoczynkowego Promenada).

Życzymy miłego wypoczynku