Regulamin

 

Regulamin Pensjonat Faleza

 
Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 a kończy o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.

2. Obowiązkiem Gościa jest regulowanie należności za usługi noclegowe i opłatę klimatyczną w dniu zameldowania w obiekcie.

3. W przypadku skrócenia pobytu, obiekt nie zwraca opłaty za doby niewykorzystane. Gość ośrodka nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłyną okres za który uiścił opłatę.

4. Ośrodek zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w pensjonacie przez natychmiastowe podjęcie czynności zapewniających usunięcie usterek technicznych i porządkowych.

5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia Gości, a w szczególności kosztowności, środków płatniczych, innych przedmiotów mających wartość materialna lub artystyczną. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.

6. Osoby nie zameldowane w ośrodku nie mogą przebywać w pokoju od godz. 22.00. Po godzinie 23prosimy zamykać za sobą drzwi wejściowe na klucz.

7. Cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00 rano.

8. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do odszkodowania.

9. Gość ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów z wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka, powstałych z jego winy lub odwiedzających go osób.

10. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.

11. Parking przy obiekcie jest parkingiem niestrzeżonym, i nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdów lub mienia tam pozostawionego.

12. Sprzątanie w pokojach podczas pobytu (w tym wymiana pościeli) odbywa się wyłącznie na wyraźne życzenie Gościa, które należy zgłosić w recepcji.

Życzymy miłego wypoczynku